euros-klein

Wat kost een uitvaart?

Het is goed om te weten waar je je voor verzekerd. Maak daarom gebruik van onze tool om een schatting te krijgen van je uitvaartkosten.

Niets is zo afhankelijk van persoonlijke wensen als de kosten van een uitvaart. Een inschatting van de te maken kosten is daarom lastig. Een aantal elementen zijn echter goed te beramen, zoals de keuze voor een begrafenis of crematie. Bovendien zou van tevoren nagedacht kunnen worden over speciale wensen, die de uitvaart mogelijk kostbaarder kunnen maken. We gaan hier graag in op de verschillende elementen die de kosten van een uitvaart bepalen. Let erop dat de genoemde bedragen ruwe inschattingen zijn. Prijzen kunnen variëren per situatie.

Basiskosten uitvaart

In Nederland kunt u kiezen tussen een begrafenis of een crematie. Alhoewel de kosten zeer afhankelijk zijn van uw keuze tussen beide, zijn een aantal basiskosten ongeacht het een crematie of begrafenis betreft vrijwel gelijk. Reken hier in ieder geval een bedrag van 2000 tot 3000 euro voor. Hiermee zijn standaard keuzes voor een aantal zaken inbegrepen, te noemen:

  • De laatste verzorging van de overledene. Hiervoor wordt doorgaans een bedrag van 150 Euro in rekening gebracht
  • Een standaard model kist. Minimaal 500 Euro is hier een reële uitgave voor.
  • De standaard diensten van de uitvaartverzorger. Het verzorgen van de dienst en gebruik van het uitvaartcentrum en de aula zijn hierbij inbegrepen. Afhankelijk van de verzorger ligt dit bedrag rond de 1500 Euro.

Kosten crematie

Cremeren is het verbranden van het stoffelijk overschot en gebeurt in Nederland uitsluitend in de crematoria verspreid over het gehele land. Een crematie is in de regel goedkoper dan een begrafenis. Naast de eerder genoemde basiskosten komt daar specifiek bij een crematie een aantal andere kosten bij.

Voor de crematie
Een terugkomend ritueel en dus steeds vaker voorkomende kostenpost is het opbaren van de overledene. Dit kan in het crematoriumcentrum of bij de overledene dan wel nabestaanden thuis. Opbaren thuis is met zo’n 400 Euro goedkoper dan opbaren in het uitvaartcentrum (rond de 600 Euro). Daartegenover staat dat de kosten voor het brengen van en naar het crematorium weer wat kunnen oplopen. Een extra volgauto kan zo’n 200 Euro aan het kostenoverzicht bijdragen.

Tijdens de crematie
Tijdens de crematie zijn in principe geen extra kosten te maken. Dit in tegenstelling tot een begrafenis, waarbij onder andere zorg moet worden gedragen voor het dragen van de kist en het delven van het graf. Houd bij een crematie op zaterdag (zondag is nog altijd vrij ongebruikelijk) wel rekening met een weekendtoeslag. Vraag de uitvaartverzorger hier gerust naar om verrassingen te voorkomen.

Na de crematie
Na de crematie is het tijd om na te denken over een bestemming voor de as van de overledene. De aanschaf van een urn kan een kostenplaatje van tussen de 70 en 500 Euro opleveren. Veel begraafplaatsen hebben een urnenmuur waar de urn voor 5 jaar tegen een bedrag van zo’n 350 Euro kan worden geplaatst. Wanneer de wens er is om de as uit te strooien, dan kan dat op een hiervoor speciaal bestemd strooiveld. Ook andere mogelijkheden zijn bespreekbaar, zoals het uitstrooien op zee of in een bos. Voor het uitstrooien wordt gemiddeld 90 Euro in rekening gebracht.

Kosten begrafenis

Een totale begrafenis, afgestemd op de unieke wensen van de overledene en de nabestaanden, is al gauw duurder dan een crematie. Gemiddeld wordt in Nederland aan zo’n begrafenis tussen de 7.000 en 10.000 Euro in totaal uitgegeven. De hogere kosten hebben vooral te maken met de kist, het graf en de nazorg hiervan.

Voor de begrafenis
Het opbaren in huis (ongeveer 400 Euro) of in het uitvaartcentrum (600 Euro) is een mogelijkheid en daarbij een bijkomende kostenpost in zowel het geval van een crematie als een begrafenis. Vergeet wanneer de overledene thuis wordt opgebaard ook niet het extra vervoer (à 230 Euro) van huis naar uitvaartcentrum op de dag van de begrafenis.

De kist is een essentieel onderdeel van het ritueel dat een begrafenis is. De uitvoering van de kist kan iets over de persoon zeggen, of juist –naar wens- zo simpel mogelijk zijn. Er is zeer veel mogelijk. Grofweg zijn er drie prijsklassen te onderscheiden:

350 – 500 Euro: een standaard kist, veelal uitgevoerd in (gefineerd) spaanplaat.
600 – 1.300 Euro: een massief houten kist, zoals eikenhout.
Tot 5000 Euro en meer: luxe uitvoering, verpersoonlijkt en/of uitgevoerd in luxe houtsoorten of andere materialen.

Tijdens de begrafenis
De dienst van een begrafenis kan plaatshebben in de aula van een uitvaartcentrum of in een kerk. Bij de keuze voor een dienst in de kerk moet er rekening gehouden worden met de huurprijs van de kerk. Deze prijs ligt rond de 450 Euro. Ook kistdragers worden apart bekostigt: tarieven liggen tussen de 150 en 400 Euro. Bij een begrafenis op zaterdag hoort doorgaans een toeslag die kan oplopen tot 1.000 Euro.

Extra kosten hangen af van het aantal gasten en de invulling en de locatie van de condoleancereceptie achteraf; niet iedereen kiest voor het geijkte plakje cake bij de koffie bijvoorbeeld.

Na de begrafenis
De grafkosten zijn uiteindelijk de grootste kosten en ze kunnen bovendien per gemeente zeer verschillen. Het particulier huren van een graf voor twintig jaar kost bij de ene gemeente zo’n 2.100 Euro, maar bij een andere gemeente kan dit bedrag oplopen tot maar liefst 7.000 Euro. Dit bedrag is exclusief grafrechten à 850 Euro.  Daarbij komen na de begrafenis de kosten van een grafsteen: gemiddeld 2.000 Euro.

Overige kosten
Elke beslissing over de wijze waarop de dienst in uw ogen moet worden gehouden, deelt hoogstwaarschijnlijk mee in hogere kosten. Ga daarom nooit alleen uit van de basiskosten. Afgezien van ‘luxe’ wensen, moet u rekening houden met een aantal overige kosten die in de meeste gevallen altijd om de hoek komen kijken.  Alhoewel zeer persoonlijk, zijn de meest gangbare extra kosten de volgende.

  • Rouwkaarten: per 100 stuks een bedrag tussen 150 en 550 Euro
  • Bloemen: een bloemstuk kost al gauw 100 euro
  • Rouwadvertentie: rond 300 Euro in een regionale krant tot 1.500 Euro in een landelijk dagblad.

Kostenbeperking door uitvaartverzekering

Gezien alle uitgaven laat u uw nabestaanden bij overlijden achter met een mogelijk aanzienlijke kostenpost. Maakt u zich hier zorgen om? Het afsluiten van een uitvaartverzekering kan rust bieden voor zowel u als uw naasten. Er zijn echter verschillende opties als het gaat om het verzekeren van uw uitvaart. Meer informatie over de verschillende typen uitvaarverzekering leest u  hier. Uitleg over de grootste uitvaartverzekeraars in Nederland vindt u hier.

Hoe kan ik kosten op mijn uitvaart besparen?

Om te kunnen besparen op uw uitvaart is de sleutel net als bij andere grote uitgaven: keuzes maken. Door te kiezen voor de goedkoopste vorm mogelijk, of kiezen voor het weglaten van bepaalde opties. Deze keuzes zijn lastig, want u wilt natuurlijk op een respectvolle manier afscheid kunnen nemen van de overledene. Er zijn echter een drietal aspecten die zeer prijsbepalend zijn voor een uitvaart, te noemen:

1. Opbaren: het blijft natuurlijk een zeer persoonlijke keuze, maar thuis laten opbaren is in de meeste gevallen goedkoper dan in een uitvaartcentrum. Dit heeft vooral te maken met de extra kosten die het centrum moet maken bij het opbaren aldaar.

2. Cremeren: begraven of cremeren? Wanneer u heeft gekozen voor cremeren bespaart u daarmee fors op de totale kosten. Dit heeft vooral te maken met het afkopen van het grafrecht en het huren of kopen van het graf. Per gemeente verschillen deze tarieven enorm, met soms flinke kosten tot gevolg.

3. Rouwadvertentie: Het zetten van een rouwadvertentie kan verrassend genoeg flink in de papieren lopen. Een tarief van 1.500 Euro voor een rouwadvertentie in een landelijk dagblad is niet ongewoon. Kies eerder voor een regionale krant met tarieven rond 300 Euro.

Besparen met een uitvaartverzekering
Alhoewel natuurlijk een maandelijkse of jaarlijkse premie moet worden voldaan, betaalt een uitvaartverzekering zich altijd uit. Bovendien scheept u de nabestaanden niet op met grote onvoorziene kosten. In die zin is een uitvaartverzekering afsluiten altijd een goed idee. De praktijk wijst uit dat het loont om uitvaartverzekeringen met elkaar te vergelijken, alvorens over te gaan op het afsluiten van een polis. Op deze website vergelijkt u gemakkelijk verschillende verzekeraars met elkaar. Zo weet u zeker dat u de uitvaartverzekeraar vindt die bij uw situatie past.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH