Waar moet ik allemaal aan denken in het geval van een uitvaart?

In het geval van het overlijden van een naaste komt er veel op u af. De periode vlak na het verlies van een dierbare kunt u ervaren als een roes. Het is dan prettig om te weten dat u alles onder controle hebt. Uw uitvaartbegeleider en –verzekeraar ondersteunen u daarbij uiteraard. Leest u gerust deze tips door voor aanvullend advies.

Wat uzelf vooraf kunt regelen
Het is een aparte gewaarwording om ver voor uw overlijden na te denken over uw eigen uitvaart. Toch brengt dit vaak rust bij zowel u als uw naasten. Het kan prettig zijn om te weten dat u uw nabestaanden niet opzadelt met zaken die u zelf bij leven kunt regelen. Van het inventariseren van op te zeggen abonnementen en lidmaatschappen tot het overzichtelijk archiveren van pensioenoverzicht, verzekeringen en bankrekeningen. Betreffende uw uitvaart zijn dit een aantal zaken waar u zelf al bij leven over na kunt denken:

• Wilt u begraven of gecremeerd worden?
• Uw wensen wat betreft de kist.
• Uw kleding, sieraden, make-up en haar.
• Opbaren en rouwbezoeken. Helemaal niet, in de privésfeer of openbaar?
• De genodigden. Heeft u een lijst van mensen die u graag bij de uitvaart heeft?
• De accommodatie van de rouwdienst.
• Specifieke wensen op het gebied van bloemen en kleuren.
• Het verloop van de dienst: muziek, sprekers, al dan niet een foto overzicht of andere rituelen.
• De manier van condoleance achteraf.
• Ideeën over het rouwdrukwerk en –advertentie?
• Schrijf alles wat betreft uw eigen uitvaart op in een ‘wensenboekje’ of zorg ervoor dat u tenminste een keer met uw dierbaren deze wensen uitspreekt tijdens een open gesprek.

Voor de nabestaanden: direct na het overlijden
Als naaste wordt direct na overlijden van uw dierbare al een aantal zaken van uw verwacht. Vind u het moeilijk om het overzicht in zo’n situatie te behouden, vraag dan om hulp aan de mensen die dicht bij u staan. Houd vlak na een overlijdensgeval altijd deze punten in ogenschouw:

• Het wettelijk vaststellen van overlijden. De dienstdoende arts dient een verklaring van overlijden op te stellen.
• Melden van het overlijden. Indien aanwezig vindt u hiervoor alle informatie in het trouwboekje van de overleden persoon. Bij aanwezigheid van een uitvaartverzekering belt u de betreffende verzekeraar. In andere gevallen belt u zelf een uitvaartondernemer.
• Aangifte overlijden bij de burgerlijke stand. De begrafenisondernemer neemt u dit in de meeste gevallen uit handen.
• Controleer het testament en het donorcodicil voor de laatste wensen van de overledene.
• Toestemming (verlof) tot begraven of cremeren. Dit formulier krijgt u na de aangifte samen met het uittreksel van Akte van Overlijden door de burgerlijke stand.
• Overlijdensgeval in het buitenland? Bel de Nederlandse Ambassade in het betreffende land en de eventuele reisorganisatie.
• Informeer de werkgever.
• Plan de uitvaart. Wettelijk moet deze tussen 36 uur en 6 dagen plaatshebben. Uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld in het geval van religieuze overwegingen).

Voor de nabestaanden: de uitvaart
De volgende punten vormen een rode draad voor de nabestaanden. Wat kunnen zij verwachten en wat moet er geregeld worden omtrent en tijdens de uitvaart? Houd het volgende lijstje aan ter ondersteuning en vraag daarnaast uiteraard hulp van de uitvaartbegeleider.

• Kleding: Na het afleggen van de overledene wordt direct de kleding aangedaan. Leg dus zo snel mogelijk kleding klaar. Goed om bij stil te staan: had de overledene eerder de wens uitgesproken voor een bepaald setje kleding en bepaalde sieraden?
• Wensen van de overledene: Had de overledene een wensenlijstje of –boekje betreft de uitvaart? Haal deze er nu bij. Controleer ook of in het testament van de overledene wensen staan met betrekking tot de uitvaart.
• Begraven of cremeren: overleg samen met de uitvaartondernemer of de wens er is om te begraven of te cremeren. Misschien heeft de overledene eerder een voorkeur uitgesproken?
• Datum, tijdstip en locatie: kies een locatie of locaties voor het opbaren, de uitvaartdienst en de condoleancebijeenkomst. Overleg met de begrafenisondernemer over het vervoer en de planning. Kies in overleg met de locatiebeheerder en de uitvaartbegeleider een geschikte datum en dito tijdstip.
• Inventariseren van gasten en adressen: wordt het een eenvoudige of uitgebreide ceremonie? Kies aan de hand van het antwoord op die vraag de genodigden. Misschien had de overledene al een adressenlijst opgesteld.
• Rouwkaarten versturen: Bedenk een mooie tekst voor op de kaart en kies een passende vormgeving. Gebruik de eerder aangelegde adressenlijst en maak gebruik van een speciale postservice voor het snel versturen van de kaarten. Beslis ook over het al dan niet plaatsen van een rouwadvertentie.
• Invulling van de uitvaart: doe dit als het even kan samen met overige familieleden of eventueel dierbare vrienden. Maak keuzes wat betreft de kist, muziek, sprekers en foto’s of video’s. De uitvaartdienst is een mooie weerspiegeling van de persoonlijkheid en het leven van de overledene.

Voor de nabestaanden: in een later stadium
Nabestaanden ervaren vaak pas na de uitvaart de start van het rouwproces. Des te moeilijker wordt het wanneer bedrijven en instanties niet op de hoogte blijken van het overlijden van uw dierbare. Naast een administratieve wirwar, wordt u soms op pijnlijke en onverwachte manier geconfronteerd met uw verlies. Het loont dus om ook niet al te lang na de uitvaart een aantal zaken te regelen, waarvan een aantal:

• Vraag een verklaring van erfrecht aan bij de notaris. Zo heeft u bijvoorbeeld recht op toegang tot (geblokkeerde) rekeningen. U kunt nu ook de tenaamstelling van de bank-, spaar- en eventuele beleggingsrekening(en) veranderen.
• Zeg abonnementen en lidmaatschappen op.
• Trek waar nodig automatische incasso’s in.
• Stel verzekeringsmaatschappijen waar de overledene polissen had, op de hoogte. Vergeet ook de zorgverzekeraar niet aan te schrijven.
• Doe een aanvraag bij de Sociale Verzekeringsbank om in aanmerking te komen voor een ANW (Algemene Nabestaandenwet voor Wezen) uitkering.
• Bij het verlies van jonge ouders: schakel wanneer nodig een gezinshulp en/of een maatschappelijk werker in. Voogdij, kinderopvang en –bijslag moeten op orde zijn.
• Is er sprake van een hypotheek op een woning? Informeer of deze boetevrij kan worden afgelost.
• Win informatie in bij een belastingadviseur. Veel zaken zijn aftrekbaar, zoals gemaakte kosten in verband met het overlijdensgeval. Ook vanwege bijzondere lasten en aanslagen is het verstandig om een belastingadviseur in de arm te nemen.
• Wanneer alle aanslagen binnen zijn, wordt de erfenis afgewikkeld. Dit gebeurt bij een notaris van uw keuze.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH